Ogłoszenia duszpasterskie 01.12.2019

I NIEDZIELA ADWENTU 01.12.2019

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie
 2. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom
 3. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele w dni powszednie o godz. 18.00, zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa
 4. W środę Msza św. o godz. 12.00 zostanie odprawiona w intencji górników z okazji wspomnienia Św. Barbary – patronki górników oraz w intencji żołnierzy – górników przymusowo zatrudnionych przez reżim komunistyczny w kopalniach węgla kamiennego, rud uranu i kamieniołomach, którzy zginęli w latach 1949 – 1959
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty przed Mszą św. o godz. 12.00 i 18.00. Zachęcamy też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 12.00
 6. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce organizuje dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z tej racji po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek – zachęcamy do włączenia się w tę szlachetną inicjatywę
 8. Również w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 12.00 zapraszamy rodziców i dzieci, które w naszej parafii przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.
 9. W ramach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na rekolekcje adwentowe, które rozpoczniemy w przyszłą niedzielę. Rekolekcje potrwają do wtorku. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. kmdr ppor. Tomasz Koczy z Parafii Wojskowej
  w Bydgoszczy. Szczegółowy program jest zamieszczony na plakatach informacyjnych wywieszonych na tablicach ogłoszeń, jest również dostępny na naszej stronie internetowej
 10. Podobnie jak w latach ubiegłych przed świętami Bożego Narodzenia pragniemy pomóc ubogim i potrzebującym. Zachęcamy do włączenia się w tę pomoc. Wszystkie dary serca można składać w koszu pod amboną
 11. W zakrystii oraz przy wyjściu z Kościoła są do nabycia opłatki wigilijne, kalendarze Ordynariatu Polowego i świece Caritas, rozprowadzane w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
 12. Parafia Wojskowa w Radomiu we współpracy z Urzędem Miasta Radom, Instytutem Pamięci Narodowej, 42 Bazą Lotnictwa Szkolnego, Miejską Biblioteką Publiczną, VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego i III Liceum Ogólnokształcącym im. Płk Dionizego Czachowskiego zaprasza na obchody upamiętniające 120. rocznicę urodzin Teresy Jadwigi Grodzińskiej, Damy Orderu Virtuti Militari, odznaczonej tym najwyższym polskim odznaczeniem wojennym, nadawanym za wybitne zasługi bojowe, bohaterskiej sanitariuszki, poległej męczeńską śmiercią w 1920 r. pod Hrubieszowem, gdzie do ostatniej chwili przed swoją śmiercią ratowała żołnierzy Wojska Polskiego. Spoczywającej na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. W ramach przywracania pamięci bohaterom narodowym 13 i 15 grudnia br. w Radomiu odbędą się poświęcone Jej upamiętnieniu obchody z udziałem m.in. przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, służb mundurowych, władz miejskich, organizacji społecznych i szkół. Nad obchodami Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej DUDA w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Program obchodów:

 • 13 grudnia

– godz. 10.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu: Wykład otwarty dr Adama Duszyka: „Wspomnienie o bohaterce wojny 1920 roku Teresie Grodzińskiej

 • 15 grudnia

–  godz. 10.00 – Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego w Radomiu: Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Teresy Grodzińskiej

– godz. 11.45 – Kościół Garnizonowy: Prelekcja dr Adama Duszyka, poświęcona życiu i dokonaniom Teresy Grodzińskiej, połączona z programem artystycznym
w wykonaniu uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu

– godz. 12.00Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem JE ks. Bp gen. bryg.  Józefa GUZDKA – Biskupa Polowego Wojska Polskiego

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia